tisdag 4 december 2007

Utmätningsfrågor

Jag har i några tidigare blogginlägg berört olika utmätningsningsfrågor. En sådan fråga debatterade jag även i kammaren, närmare bestämt en fråga som berörde skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd i utmätningsordningen. Från och med den 1 januari 2005 jämställdes fordringar avseende utgivet underhållsstöd med andra statliga fordringar.

Jag har även skrivit om överskuldsattas situation i Finland och hur den typen av frågor hanteras av Garanti-Stiftelsen där. I anslutning härtill har jag fått synpunkter. Nämligen följande:

"Beträffande Finland vill jag påpeka en intressant skillnad när det kommer till utsökning. I Finland är det nämligen förbjudet att mäta ut underhållet till barnet, eftersom detta skall gå till just barnet. I Sverige däremot mäts det ut precis som andra inkomster. I detta sammanhang görs det ingen skillnad på om underhållet erhålls som underhållsstöd eller underhållsbidrag. Det finns säkert argument för det ena eller det andra, men det är en intressant skillnad även om man låter bli att värdera vilket som skall anses vara bäst eller mest riktigt."

Jag kommer att kommentera detta inlägg de närmaste dagarna och då även belysa varför den svenska ordningen ser ut som den gör, försöka värdera om den ordningen är bra eller om det finns argument för andra synsätt.

1 kommentar:

  1. Ang utmätning av underhåll kan man anse att kostnaden för barnet garanteras genom förbehållsbeloppen. Detta är endast delvis gällande. Kostnaden för barnet anses i systemen uppgå till 2*underhållsstödet plus barnbidraget (jfr bl.a. prop. 1995/96:208; Regeringen föreslår nu att underhållsstöd skall lämnas med samma belopp som nu gäller för bidragsförskott, 1 173 kronor per barn och månad vilket motsvarar ungefär hälften av normalkostnaderna för ett barn sedan hänsyn tagits till det allmänna barnbidraget.)

    För 2006 skulle det innebära att man beräknar att den faktiska kostnaden för ett barn är 3596kr, men vid utmätning förbehålls man endast maximalt 2601kr. Är barnet litet förbehålls man 2260. Om Sverige skulle ha ett system som i Finland där underhåll ej fick utmätas så skulle barnen i dessa familjer få tillgång till 3533-3874kr med gällande normalbelopp för barn.

    SvaraRadera