fredag 22 april 2011

Var finns det konkreta i (S)-synen på bostadspolitiken?

I måndags (den 18/4) hade tidningen Riksdag & Departement i sitt trettonde nummer för 2011 en artikel som på framsidan av tidningen hade rubriken "Ny syn i S på bostadspolitik".

Socialdemokraternas nya talesperson för bostadsfrågor, Veronica Palm anser att "Den tidigare S-regeringen gjorde för lite för att få fram fler bostäder". Jag tycker att detta verkar vara ett uppriktigt uttalande, men det handlar inte primärt att "få fram bostäder" utan om att få ett fungerande regelverk. Detta har Socialdemokraterna inte i någon del lyckats med under sin senaste 12-åriga regeringsperiod. Om regelverket är på plats kan också bostadsbyggandet sätta fart.

Hon säger något förvånande vidare: "Det är inte enbart den borgerliga regeringen som är passiv, det var vi också tidigare". Det framgår vidare av artikeln att Socialdemokraterna nu har kastat loss från det rödgröna samarbetet och att man nu också tonar ned hyresrätter som den enda lösningen på människors behov av bostad. Inte heller stora statliga investeringsstöd till bostäder är enligt artikeln längre en hjärtefråga för S.

Jag har i samma artikel också signalerat vår nya inställning. Detta fanns intaget i artikeln:

"- Vi moderater har haft en viss fixering vid ägandet medan Socialdemokraterna haft en fixering vid hyresboendet, säger Anti Avsan, Moderaternas talesperson i bostadsfrågor."

Jag håller absolut inte med om att regeringen skulle ha varit passiv på bostadspolitikens område. Att påstå något sådant är mot bättre vetande. Jag utgår från att Veronica Palm än så länge är förhållandevis okunning inom bostadspolitiken eftersom det skulle kännas trist om jag redan nu skulle behöva tvingas konstatera att hon lämnar medvetet felaktiga uppgifter. Socialdemokraterna - om några - borde vid det här laget ha insett att sådan politisk retorik inte lönar sig.

I själva tidningen finns själva artikeln med rubriken: "Högre och tätare städer". Jag kommenterar Socialdemokraternas bostadspolitik med följande uttalande:

"S har en oförmåga att tänka nytt”... "Socialdemokraternas bostadspolitik har varit vacklande och präglats av en oförmåga att tänka nytt. Det säger Anti Avsan, Moderaternas bostadspolitiska talesperson. – Vi moderater har haft en viss fixering vid ägandet, medan Socialdemokraterna haft en fixering vid hyresboendet. Bägge delarna behövs. Även Socialdemokraterna måste bli bättre på att acceptera omvärldsförändringar och lämna subventionspolitiken bakom sig, säger han."

Jag återkommer senare med kommentarer när det gäller innehållet i artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar