måndag 4 april 2011

Antalet vårdnadstvister ökar

TV4 rapporterar i dag om att antalet vårdnadstvister ökar dramatiskt. Man anger en ökning som uppgår till 40 procent de senaste fem åren. De skäl som anges för ökningen är enligt jurister som TV4 har pratat med, dels att pappor i dag allt oftare tar strid för sina barn, dels en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2006 och som gjorde det lättare för en förälder att få ensam vårdnad om sitt barn.
I den sistnämnda delen har jag i åtskilliga sammanhang framhållit att man bör återgå till det som gällde före den 1 juli 2006, nämligen att gemensam vårdnad bör återfå en starkare ställning som huvudalternativ när föräldrar separerar. Härutöver har jag drivit på för att fokus först och främst ska sättas på barnets bästa och då handlar det om hur föräldrarna ska samarbeta kring barnet i ett framtidsperspektiv. Jag har sett alldeles för många onödiga tvister i domstol där i och för sig kapabla föräldrar har "slagits med näbbar och klor om allt". Som tur är har jag nog fått de allra flesta att sansa sig och fokusera mer på det gemensamma barnets eller barnens bästa.
För övrigt har jag själv låtit göra undersökningar avseende hur antalet mål om vårdnad, boende och umgänge har utvecklats på olika håll i landet, men här hann TV4 före.
Här finns en länk till TV4 nyheternas inslag. Här finns ytterligare ett inslag och här finns ytterligare skrivet om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar