fredag 15 april 2011

Debattartikel i Piteå-Tidningen

I går replikerade jag på en artikel av Socialdemokraten Hannah Bergstedt som fanns intagen i Piteå-Tidningen den 7 april. Här finns en länk till den artikeln.
I min replik skriver jag bland annat: Hannah Bergstedt har kört fast i Socialdemokraternas gamla vanliga hjulspår - att subventioner till byggföretag ska lösa bostadsbristen. Så är inte fallet. Riktade subventioner är inte en del av lösningen, utan har i stället varit en påtaglig del av problemen på bostadsmarknaden. Det är bara se bakåt hur sådana subventioner har verkat och vilken effekt dessa har fått. Under perioden 1994 till 2006, då Socialdemokraterna hade regeringsmakten, fanns det olika riktade subventioner. Om man ser till byggandet av bostäder kan man konstatera att det under 2010 byggdes betydligt fler bostäder än i genomsnitt under hela den senaste 12-åriga Socialdemokratiska regeringsperioden. Detta trots att den ekonomiska krisens och den internationella lågkonjunkturens verkningar inte var helt över och utan byggsubventioner.
Här finns en länk till min artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar