torsdag 7 april 2011

Nya regler för skuldsanering

I går var det debatt om regeringens proposition med förslag till ändringar i skuldsaneringslagen. Samma dag fanns en artikel i tidningen Arbetaren där jag anger vissa utgångspunkter för Alliansregerings lagförslag och hur Moderaterna ser på de aktuella frågeställningarna. Här finns en länk artikeln i tidningen Arbetaren.
Här finns en länk till mitt första anförande i kammaren i går. Därefter följer även två replikskiften.
Förslagen i den aktuella propositionen är följande: # Slopa kravet på att särskilt beakta skuldernas ålder vid bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering. # Utöka möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare. # Inför lika regler om gallring av uppgifter om skuldsanering vid kreditupplysning för fysiska personer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.
Argumenten för våra förslag är följande: Vår utgångspunkt är att vi vill hjälpa människor tillbaka från överskuldsättning. De flesta som är överskuldsatta har drabbats av sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet. Många av problemen är också ursprungligen på något sätt hänförliga till de ekonomiska kriserna på 80- och 90-talet. Det kan vara mycket svårt, eller i praktiken helt omöjligt, för överskuldsatta att av egen kraft komma tillbaka till ett vanligt liv igen. Människor som kan komma tillbaka – och därmed kan bidra genom att arbeta och betala skatt – ska få hjälp att göra det. (”Lyxfälle-problematiken” är någonting som är helt främmande för de flesta i denna situation.)
Ändringarna för näringsidkare syftar till att förbättra förutsättningarna för näringsidkare att fortsätta driva näringsverksamhet eller att börja om på nytt. Att vi inte delar oppositionens bedömning (och att vi inte vill genomföra fler av insolvensutredningens förslag) har sin grund i att skulder inte bara försvinner. Det är alltid någon som får betala. Ogenomtänkta lättnader kan försämra villkoren för alla andra låntagare och få till följd att de som tjänar minst inte beviljas krediter även om det är fråga om personer som är ytterligt noga med att fullgöra sina förpliktelser. Skuldsanering bör reserveras för människor som har avsevärda skuldproblem.
Den allmänna betalningsmoralen kan också påverkas av oppositionens förslag. Effekterna av detta är svåra att överblicka. Antalet beviljade skuldsaneringar ökade redan när det så kallade egenförsöket slopades den 1 januari 2007. Då fördubblades antalet ansökningar om skuldsanering. Allt fler ansökningar har beviljats de senaste åren enligt Kronofogdemyndigheten. Skälet till detta är att Kronofogdemyndigheten i allt större omfattning har strävat efter att göra en totalbedömning av gäldenärernas situation.
De nu aktuella ändringarna i skuldsaneringslagen kommer också att leda till att fler kommer i fråga för skuldsanering. Viktigt i sammanhanget är också att det finns många överskuldsatta som inte ansöker om skuldsanering men som skulle kunna beviljas skuldsanering om de bara ansökte om detta. (Här krävs mer och bättre information.)
Vi förutsätter att regeringen följer frågan så att Högsta domstolens avgörande, där en tidsperiod om 15 år har nämnts för insolvensprognosen och som kom efter att propositionen hade beslutats, inte får följder som påverkar regeringens i propositionen dragna slutsatser. Här bör nämnas att domstolen har prövat omständigheterna i det enskilda fallet och att det är för tidigt att dra alldeles bestämda slutsatser om vad detta avgörande kommer att innebära i framtiden.

1 kommentar:

  1. Ja, man behöver mycket hjälp när man är skuldsatt,men varför man befinner sig i den situation, varför man handlade som man gjorde, varför behövde jag detta, varför ville jag kämpa och vara en ärlig maniska, och massor andra frågor snurrar i huvudet på mig och jag tror hos andra i samma situation också. Jag blir så förbannad på programmet lyxfällan, folk köper på sig saker och sedan får massor av hjälp. Förlåt för min svenska, jag är en invandrare som är isolerad för länge sedan. Jag kom till Sverige och ville inte vara bidrags tagare så jag kämpade, lärde mig språket, startade en liten livsmedelsbutik, efter det köpte en ICA-butik med sex anställda.Almi-kille, ICA-chef,banken och alla andra klappade mig på axeln och sa att jag är duktig flicka. Tyvärr jag fattade inte att de människor har två ansikte en är den vänliga till de lurar dig och den andra är jag känner inte igen dig, efter det finns inte många som vill hjälpa dig eller bättre sagt finns ingen som vill hjälpa dig. Jag jobbade från kl 6 till kl 21i 5 år i butiken och en dag befann jag mig på golvet i min butik,jag svimmade, kom ambulans och körde mig till sjukhuset. Jag var utbränd. Det tåg 6 månader att säljas butiken, men under alla de 5år som jag ägde butiken en grupp människor försökte att förstöra för mig,,,,,,, de gick så långt att tom tåg bultar från bilhjul. Jag hade tur och överlevde detta........ Det var ett helvete för mig. Det är bara början av min historien som är lång men i alla fall nyligen fick jag skuldsanering. Jag måg jätte dåligt, igår jag fick besked från förvaltningsrätten att försäkringskassa ska bevilja mig sjukersättning från mars 2010....... Om jag fick lite mera hjälp från början, idag jag skulle må bättre. Idag kunde jag jobba, kanske starta igen någonting betala skatt, jag skulle vara stolt över mig. Nu är jag så ledsen att jag ska leva nu 5 år på minimum men jag gör det från den dag när jag lämnade mitt krigshemland Bosnien,jag lämnade mitt eget hus som var mitt inte bankens, kycklingfarm och livsmedelsbutik,..... Min livshistoria är lång och inte alls roligt.... Nu sitter jag i lägenhet tittar igenom fönstret och har inte lust att träffa folk.
    Jag tror att finns massor mänskor som befinner sig i liknande situation som mig och er krossade på grund av lag och människor som sitter i mjuka fåtöljer och förstår inte hur ser det ute i verklighet för små människor.
    Jag vill sega till dig jag tycker om din blogg och allt som du skrev om skuldsanering. Tack till dig och alla andra som delar din åsikt.
    En jätte ledsen kvinna.

    SvaraRadera