söndag 17 april 2011

Interparlamentariska Unionen i Panama

I tisdags skickades ett pressmeddelande ut från Riksdagen angående mitt och mina IPU-kollegors deltagande i Interparlamentariska unionens 124:e församling i Panama under tiden den 15-20 april. Här finns ett pressmeddelande och här finns motsvarande på Riksdagens hemsida.

Jag anlände till Panama redan i onsdags denna vecka för att kunna vara med på ett förberedande möte med den geopolitiska så kallade 12+ gruppen (som består av alla Europeiska länder, Canada, Australien och Nya Zeeland).

Innan vi åkte till Panama arbetade vi igenom resolutionstexterna genom att först remittera dem till berörda departement och fackutskott i Riksdagen för synpunkter och kommentarer. Därefter kompletterade vi med egna synpunkter och specifikt inhämtad kunskap om vissa sakförhållanden innan vi formulerade våra så kallade amendments som sedan skickades in till IPU. Vi från Sverige är och ska vara ambitiösa i dessa sammanhang.

Huvudteman vid Panamaförsamlingen är: 1) ”Förebygga våld i samband med val” (första utskottet). En fråga som för övrigt är högaktuell med tanke på vad som inträffade i Vitryssland i samband med presidentvalet den 19 december 2010. 2) ”Hållbar utveckling genom förvaltning av naturresurser, jordbruksproduktion och demografiska förändringar” (andra utskottet). En fråga som också har bäring på möjligheterna till fri handel och möjligheterna att kunna slutföra Doharundan inom ramen för WTO under 2011. 3) ”Transparens i finansieringen av politiska partier” (tredje utskottet).

Jag har valt arbeta i andra utskottet eftersom jag har ett grundläggande intresse för miljöfrågor. Där arbetar jag tillsammans med Anita Brodén (FP) som är "expertledamot" från Miljö- och ordbruksutskottet i Riksdagen.

I dag har vi - förutom utskottsarbete och andra möten - haft överläggningar med Vitryssland (på vårt initiativ) och med Afghanistan (på deras initiativ).

Vi som deltar i Panamasessionen är förutom jag själv (som är ordförande för IPU-delegationen), Susanne Eberstein (S) (förste vice talman och delegationsledare), Krister Örnfjäder (S) (förste vice ordförande), min partikollega Ulrika Karlsson (M) (andre vice ordförande), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Anita Brodén (FP), och Helene Petersson (S).

I förrgår besökte vi Miraflores-slussarna på Stillahavssidan av Panamakanalen. Även där blir man påmind om Stockholm vilket är tydligt på en av bilderna här nedan.


På modernare fartyg - som Ro-Ro fartyget Undine från Stockholm - finns lasten innanför friborden som är mycket höga. På ett sådant fartyg ser man inte lager på lager med staplade containrar på däck.


På andra fartyg - som har lägre fribord - står det stora mängder med containrar på däck. Här tänker man på risken för lastförskjutning i dåligt väder och risken för att faryget - i värsta fall - kapsejsar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar