lördag 23 april 2011

(S) vill ta strid mot naturvännerna i bostadspolitiken

Här återkommer jag med utlovade bostadspolitiska kommentarer.

Veronica Palm säger i Riksdag & Departement (i nummer 13 den 18/4) att hon vill ”ta fajten med naturvännerna” eftersom hon vill förtäta storstäderna mycket mer än i dag för att få fram de bostäder som behövs. Hon säger: ” – Vi kan bygga mycket högre och tätare. Att bo tätare är också mer miljövänligt, eftersom det inte krävs så mycket transporter.”

Veronica Palm har uppenbarligen inte någon kunskap om det forskningsprojekt om ”Hållbara städer” som har drivits inom Riksdagen. Jag kan säga att jag för egen del absolut inte söker någon strid med några naturvänner eftersom jag anser att olika intressen går att förena. Veronica Palm är nog också okunnig om innehållet i den i den nya plan- och bygglagen där betydelsen av grönområden i städer nämns särskilt. Stadsparker och växtlighet levererar viktiga ekosystemtjänster och har stor betydelse för människors välbefinnande. Dessutom finns det skäl att värna Stockholms särart. Tanken om ”stenstaden” är en orsak till att väldigt många människor uppskattar Stockholm. Slutligen finns det – återigen – skäl att påminna om att vad som sker i Stockholm är en fråga för politikerna där, även om både jag och andra kan ha olika personliga synpunkter. Vi Moderater värnar det kommunala självstyret.

Veronica Palm säger att andrahandsupplåtelse av bostäder inte är lösningen på bostadsbristen. Jag håller med när man ser på problemet i ett längre perspektiv, men samtidigt kan andrahandsuthyrningen vara en nog så viktig lösning i ett kortare perspektiv. De bostäder vi talar om finns redan men de är inte tillgängliga för dem som behöver en bostad.

Veronica Palm säger vidare: ”De flesta ungdomar vill inte vara inneboende.” Jag har ingen anledning att betvivla detta och jag tror också för egen del att det förhåller sig på det sättet. Däremot handlar ju andrahandsuthyrning inte nödvändigtvis om att vara inneboende. Det troliga är nog också att människor rent generellt inte är särskilt pigga på att hyra ut en del av sin bostad till någon inneboende.

Jag tror för övrigt inte att den av Göran Persson ledda (S)-regeringen hade detta för ögonen när utredningen om utökade möjligheter till andrahandsupplåtelse av bostäder tillsattes. Jag har inte heller inneboende för ögonen när jag talar om andrahandsuthyrning.

Enligt Veronica Palm har (S) svängt i synen på ägarlägenheter. Om det är så och vad detta konkret innebär återstår att se. Att (S) skulle ha tvingats till att kompromissa bort egna värderingar och ställningstaganden i bostadspolitiken verkar inte helt troligt eftersom den bostadspolitik som fördes fram i valrörelsen var i allt väsentligt precis densamma som Socialdemokraterna officiellt har stått för under hela förra mandatperioden och sedan ”urminnes tider”.

Det låter för enkelt att skylla på Lars Ohly och (V). Den egna oförmågan inom (S) kan det ju aldrig gå att lasta Lars Ohly för. Jag konstaterar också att (S) fortsätter att vackla om subventionspolitiken och inte kan lämna några andra svar än att pengarna inte ska hamna i byggherrarnas fickor. Inställningen är så här långt att subventionsinstrumenten ska finnas kvar men man vill inte effekterna av dem. När det gäller kommunal markpolitik är väl möjligen Socialdemokraternas nyligen utbytta bostadspolitiska talespersons (Maryam Yazdanfar) förslag om vad kommunerna borde göra med sin mark som hänger sig kvar. Mot dessa förslag var det inte svårt att omedelbart rikta ett antal invändningar på rättslig grund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar