fredag 22 april 2011

Pressmeddelande från Panama

IPU:s 124:e session som pågick mellan den 15 och 20 april avslutades i onsdags. Bland det sista som ägde rum - när resolutionerna skulle antas - var att vi från Sverige bestämde oss för att reservera oss mot en skrivning när det gäller förutsättningarna att kunna åstadkomma öppna och fria val.

Venezuela hade fått gehör för en skrivning som har udden riktad mot valobservatörer och som kan innebära möjligheter att begränsa användningen av Facebook, Twitter och Internet. Våra svenska representanter i det aktuella utskottet, min partikamrat Ulrika Karlsson (M) och Monica Green (S), hade begärt votering men tyvärr förlorat. Efter vissa kontakter med - i första hand Canada och våra nordiska grannländer - visade det sig sedan att dessa och många fler anslöt sig till vår reservation. Exempelvis Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz. Men också länder som Ghana och Kambodja. Trots att vi hade förlorat kändes det som en halv seger när representanter från land efter land anmälde att de stödde vår reservation.

Det har skickats ett pressmeddelande om IPU-mötet. Pressmeddelandet finns här på Riksdagens hemsida, men också här på Aktuell Politiks hemsida.

Med anledning av det vår reservation gällde finns det anledning att återge ett av mina citerade uttalanden.

" - Vi svenska parlamentariker - som är starka förespråkare för demokratiska rättigheter - tycker att det är mycket bra att stort fokus har satts på utvecklingen i Nordafrika under IPU-mötet, säger Anti Avsan (M), svenska IPU-delegationens ordförande."

Allmänt när det gäller det arbete vi har lagt ned under dessa dagar, men också genom förberedelser innan mötet, kan följande citat återges.

" - Den svenska delegationen har varit mycket aktiv och argumenterat för sina ståndpunkter. Detta har lett till att vi också har fått gehör för våra synpunkter ..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar