söndag 1 maj 2011

Något om IPU och internationella miljöfrågor

På Gröna Liberalers hemsida rapporterade Anita Brodén (FP) igår om arbetet i "Miljö och Hållbarhetskommittén, som hade fokus på areella näringar och handel" före och under IPU:s 124:e session i Panama, för omkring en och en halv vecka sedan.

Hon nämnde också att "Moderaten Anti Avsan satt i samma utskott som jag. Vi kompletterade varandra väl." Jag får väl tillägga att jag tyckte att det var mycket positivt att träffa på en allianskollega och folkpartist (Anita Brodén) som delade många av mina egna värderingar på miljöområdet.

Här finns en länk till den aktuella hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar