fredag 6 maj 2011

Sverigedemokraterna och bostadspolitik?

Sverigedemokraternas budgetmotion innehåller inte några finansierade bostadspolitiska förslag eller några andra förslag som rör det bostadspolitiska utgiftsområdet (UO 18). Under höstens bostadspolitiska budgetdebatt (2010) tillkännagav Sverigedemokraterna att partiet inte hade hunnit skaffa sig en bostadspolitik. Detta var skälet till en avvaktande hållning, men samtidigt flaggade man för en inriktning som innebär att bostadspolitiska subventioner kan komma ifråga.

I den nu av Sverigedemokraterna nyligen presenterade budgetmotionen lyser bostadspolitiken fortfarande med sin frånvaro. Man föreslår dock en politisk inriktning som innehåller följande förslag:

1) Höjt bostadsbidrag för ensamstående föräldrar för att underlätta för ensamstående (utgiftsområde 12).

2) Ökat antal trygghetsboenden för äldre genom ett särskilt riktat investeringsstöd för att komplettera regeringens anslag (utgiftsområde 9).

När det gäller höjda bostadsbidrag är detta att slå in öppna dörrar. Här har Alliansregeringen gjort förstärkningar och ytterligare förstärkningar har aviserats.

Beträffande trygghetsboenden är detta i och för sig ett prioriterat område. Här kan nämnas att i tisdags deltog jag vid boklanseringen och seminariet ”Välfärd att hyra”. Där framfördes flera intressanta presentationer från bokens författare och i någon liten del berördes också frågan om trygghetsboenden. En fråga är också hur stort behovet av trygghetsboenden egentligen är?

Det viktiga är att det finns en stor bredd av bostäder som kan svara mot de olika behov och önskemål som människor har när de har blivit äldre. Detta gäller både äldreboenden där olika individuella omsorgsbehov tillgodoses och bostäder som sådana, som enbart ska svara mot olika bostadsbehov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar