torsdag 26 maj 2011

Replik i SvD

I dag finns en slutreplik på min replik intagen på Brännpunkt i SvD. Där skriver Ida Drougge bland annat följande:

"Alliansregeringen kan inte luta sig tillbaka än, för det finns mycket kvar att göra. Anti Avsan (24/5) skriver att en fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Han har mer än rätt."

I den bostadpolitiska delen kan jag säga att regeringen har skapat bättre förutsättningar för andrahandsuthyrning. Avdraget för denna typ av uthyrning har ökats från 4 000 kr till 12 000 kr och nu senast till 18 000 kr.

Jag utesluter inte att incitamenten för att hyra ut i andra hand kan bli ännu bättre, men andrahandsuthyrning är inte den permanenta lösningen på bostadsbristen. Däremot kan andrahandsuthyrning vara en nog så viktig övergångslösning. Att ett inte obetydligt antal bostäder skulle kunna komma ut på bostadsmarknaden genom andrahandsuthyrning har flera undersökningar pekat på.

Frågan om turordningsreglerna i LAS är en helt annan fråga och inte jämförbar med hyresregleringen. Jag anser för egen del (på samma grunder som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg) att turordningsreglerna inte ska tas bort. Skälen för mitt ställningstagande grundas också på att jag under ett antal år tidigare har dömt i arbetsrättsliga mål. Detta får jag återkomma till någon annan gång.

Här är länken till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar