onsdag 25 maj 2011

Kvinnojouren Kerstin på Lidingö

När man ägnar sig åt lite omvärldsbevakning kan man se att man kanske har satt något litet avtryck någonstans. Jag träffade för en tid sedan ett antal engagerade företrädare för Kvinnojouren Kerstin på Lidingö. De lyssnade intresserat på en redogörelse om hur domstolar värderar bevisning och om andra frågeställningar och problem när domstolar dömer i relationsbrottmål.

För ganska många år sedan hade jag under ett års tid en brottmålsrotel på Stockholms tingsrätt med bara relationsbrottmål. Merparten var mål där män åtalats för brott mot kvinnor (oftast misshandel), ett antal andra mål gällde olika typer av övergrepp mot barn och några mål handlade om lärares påstådda brott mot elever. Härutöver har jag dömt i många mål gällande grov kvinnofridskränkning och många sexualbrottmål. Detta innebär att jag har en hel del att relatera till. Till detta kan också läggas tidigare erfarenheter som polis från akuta situationer och lägenhetsbråk.

Under alla förhållanden ser jag på Lidingösidan att jag uppenbarligen har varit med och bidragit till kunskapsuppbyggnaden inom Kvinnojouren Kerstin på Lidingö, som ska starta sin verksamhet nu på fredag den 27 maj. Jag får passa på att säga grattis till att verksamheten kommer igång och lycka till.

Här finns en länk till Lidingösidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar