tisdag 3 maj 2011

Inte någon ny bostadspolitik i (MP) budgetmotion

Inte heller Miljöpartiets budgetmotion innehåller några konkreta - finansierade - bostadspolitiska förslag. Däremot anges en subventionspolitisk inriktning. Den inriktningen kan delas upp i tre delar:

1) Statligt stöd för nybyggnation med krav på låg energiförbrukning och rimliga boendekostnader.

2) Klimatanpassat ROT för att uppmuntra fastighetsägare och småhusägare att energieffektivisera.

3) Nytt ROT-stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus och upprustning av boendemiljöerna i miljonprogramsområdena.

Det som anges i Miljöpartiets budgetmotion är en fortsättning på subventionspolitiken som nu senast uttrycktes tydligt i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetmotion från hösten 2010.

Den första delen i Miljöpartiets inriktning är ett direkt statligt stöd som förutsätter ”låg energiförbrukning” och ”rimliga boendekostnader”. I detta sammanhang kan det först påpekas att de flesta som är miljömässigt orienterade talar om energianvändning och inte om energiförbrukning. Därför är det lite förvånande att Miljöpartiet använder det nu nämnda begreppet. Vad man vidare kan konstatera är att detta innebär ett återinförande av riktade subventioner, som medförde många problem när sådana fanns tidigare. Dessutom är frågan vad som ska anses vara ”rimliga boendekostnader”. Detta led i förslaget innefattar ett drag av statlig hyresreglering som förutsättning för att byggbolag ska vara berättigade att få den föreslagna subventionen. Här bör påpekas följande: 1) bostadsbrist löser man inte med subventioner, 2) skattebetalarnas pengar ska inte hamna hos byggbolag och 3) byggsektorn måste kunna producera bostäder utan stöd i form av subventioner.

När det gäller ”stöd till ROT-verksamheten” är de förslag som finns på detta område i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetmotion från hösten 2010 inte ett ROT-avdrag utan snarare ytterligare en statlig subvention. Det är för övrigt ingenting som hindrar småhusägare och bostadsrättsinnehavare från att använda det redan befintliga ROT-avdraget för att klimatanpassa sina bostäder.

Beträffande utformningen av dagens ROT-avdrag syftar detta dels till att stimulera att fler människor kommer i arbete, dels till att göra en i många delar svart sektor vit. Svart arbetskraft i form av hantverkare har inte utnyttjats av professionella ägare av hyresfastigheter, men däremot ofta av privatpersoner. Dessutom återfinns skattekilarna, som annars ofta hindrar köp av tjänster, hos privatpersoner och inte hos professionella fastighetsägare där avdrag kan göras fullt ut för kostnader hänförliga till rörelsen. Dagens ROT-avdrag fyller sitt syfte just därför att det har riktats mot privatpersoner och inte mot företag.

1 kommentar:

  1. Bostadsrättsinnehavare kan inte använda det redan befintliga ROT-avdraget att klimatanpassa sina bostäder genom t ex tilläggsisolering, eftersom ansvaret för detta ligger hos bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen kan inte göra ROT-avdrag för detta, eftersom avdraget riktar sig mot privatpersoner.

    SvaraRadera