tisdag 10 maj 2011

Riksdag & Departement om "Demokrativåg"

I senaste numret av Riksdag & Departement (nummer 15/11 från 9 maj) finns en artikel med rubriken "Demokrativåg ställer krav på parlamenten". Artikelrubriken tar sikte på utvecklingen i många Nordafrikanska länder under den "arabiska våren" och artikeln handlar om Interparlamentariska Unionens (IPU) 124:e session i Panama.

Artikeln finns inte tillgänglig på tidningens hemsida ännu men upptar papperstidningens hela mittuppslag. I artikeln anges bland annat följande:

"IPU:s arbete består av många olika delar: Konkret stöd till länder som bygger upp sina nya parlament. Aktivt nätverksarbete för att stödja kvinnliga parlamentariker världen över. Det flitiga konferensandet världen över är en annan gren av verksamheten. Enbart konferensen
i Panama kostade värdlandets parlament 4,5 miljoner dollar.

Panamas talman José Muñoz Molina kommenterade saken inför upprörda panamanska journalister vid en presskonferens. – Konferensen har varit väldigt matnyttig. Vi ska till exempel att inkludera de rekommendationer om öppenhet vid partifinansiering som framkommit. – Dessutom räknar vi med att de pengar som vi lagt ut kommer tillbaka till landet i form av arbetstillfällen tack vare att alla de pengar som de gästande parlamentarikerna lagt ut här.

ANTI AVSAN, ORDFÖRANDE för IPU-delegationen vid den svenska riksdagen, tror ändå att konferenser har ett bestående värde, inte minst när det gäller att knyta kontakter. – Jag tror också att det är konstruktivt att vi konfronterar länder som inte har samma syn på demokrati som vi med andra åsikter."

En annan del av artikeln berör det stöd IPU lämnar för att hjälpa och stödja andra parlament. Den delen lyder som följer:

"Att hjälpa parlament att utvecklas är en växande del av IPU:s verksamhet. Det senaste året har man gett råd och tekniskt support till ett dussin länder.

INFÖR PARLAMENTSVALEN den 24 juli har Egypten tagit hjälp av Interparlamentariska
unionen för att utforma en helt ny vallag. Statsvetarprofessorn Drude Dahlerup, som är expert på kvinnorepresentation inom politiken och kvoteringssystem, tillhörde det expertteam från IPU som reste dit.

Gruppen föreslog varannan damernas på listorna i kombination med varvade listor kvinnor och män. Att införa ett proportionellt valsystem, i stället för enmansvalkretsar, var ett annat förslag. Det förslag som Reformkommissionen i Tunisien sedan kom med var till stor del inspirerat av konsulternas förslag.

– Det är otroligt spännande att delta i den process som nu pågår i Tunisien. Allting går väldigt fort. Det känns också att det finns ett sug efter att ta till sig idéer från andra valsystem och från andra parlament, säger Drude Dahlerup.

Tunisien är det senaste i raden av länder där IPU är aktiv. Under 2010 bedrev man verksamhet i länder som Algeriet, Kambodja, Kongo, Guinea Bissau, Maldiverna, Pakistan, Palestina, Seychellerna, Sierra Leone, Sudan, Togo och Vietnam."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar