måndag 2 maj 2011

Ingen bostadspolitik i (S) budgetmotion

Det finns ingenting nytt beträffande bostadspolitik i Socialdemokraternas budgetmotion. Det lilla som handlar om bostäder är mycket allmänt hållet och helt innehållslöst när det gäller lösningar.

Under inriktningen för full sysselsättning anges målet "En fungerande arbetsmarknad." Jag ställer mig frågan vem som skulle vara emot en fungerande arbetsmarknad ... knappast någon ... men har (S) kraften, förmågan, idéerna? Svaret är nej. Fortsättningen i denna del i (S)-budgetmotionen lyder på fölljande sätt: "Vidga arbetsmarknadsregionerna. Bygg ut infrastruktur och bostäder." Självklart behövs det bostäder där jobben finns men detta kan inte åstadkommas med den subventionspolitik som fortfarande är socialdemokraternas huvudlinje.

Det mycket allmänt hållna (här ovan) preciseras på ett ställe längre fram i budgetmotionen. Där anges följande:

"En tydlig reform som bidrar till att göra det mer lönsamt att arbeta är att vidga arbetsregionerna vilket bidrar till ökad sysselsättning och höjda löner. För att klara detta krävs en god infrastruktur och en fungerande bostadsförsörjning som gör det praktiskt möjligt att pendla till sitt arbete samt att flytta till jobb eller en ny studieort. För att fler ska kunna flytta och ta steget till högre utbildning måste det finnas tillgång till fler studentbostäder. Sverige behöver ökade investeringar och ökat underhåll i såväl vägar, järnvägar och bostäder."
Ja, men hur ska detta åstadkommas? Ingenting finns om detta i budgetmotionen.

1 kommentar:

  1. Jadu här får vi ta Veronica Palm i örat, för det är väll hennes Avdelning?

    SvaraRadera