tisdag 24 maj 2011

Svd Brännpunkt i dag

I dag har jag haft en replik på SvD:s Brännpunkt. Där replikerar jag på Ida Drougges Brännpunktsartikel från i fredags förra veckan (20/5) med rubriken "Bostadsbristen stressar studenter". Ida Drougge är riksordförande för Moderata studenter. Här finns en länk till den artikeln och här finns en länk till min replik som fick rubriken "Fler än alliansen har ansvar för studentbostäder".

Det är ett allvarligt problem Ida Drougge pekar på. I ett större perspektiv pekar hon också på vad som händer när vi har en bostadsmarknad som inte fungerar fullt ut.

Drougge skriver att Alliansen har tagit ”små steg framåt” för att förbättra bostadsmarknaden men kräver ytterligare åtgärder för att fler bostäder ska komma ut på marknaden. När det gäller steglängden gör jag inte riktigt samma bedömning, men det tar alltid tid innan nya regler får genomslag.

Vad som kan nämnas i detta sammanhang är också att en proposition om till- och frånval i hyresrätter håller på att arbetas fram. Till- och frånval ökar valfriheten för den enskilde och ger möjligheter att påverka både standard och hyresnivå.

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka höga byggkostnader, långt över genomsnittet i Europa. Även denna utmaning bör antas av bostadsmarknadens aktörer.

Ida Drougge har i ett blogginlägg aviserat att hon ska replikera på min replik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar