måndag 5 november 2012

"Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet"

Boverket har publicerat sina indikatorer för november månad 2012. Rapportens rubrik är att "Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet". I rapporten anges bland annat följande angående bolånetaket:

"Bolånetaket och det osäkra konjunkturläget har gjort att försäljningen av nya småhus och i viss mån bostadsrätter har minskat betydligt. Byggandet av hyresrätter har minskat, men vi bedömer att det främst är en tillfällig svacka." ...

"Bostadsbyggandet ökar inte väsentligt förrän konjunkturläget blivit mer stabilt. Tillväxten i byggandet kan bli svagare än efter finanskrisen 2008 - 2009. Bolånetaket försvårar möjligheterna till återhämtning, inte minst för småhus." ...
 
"Redan före bolånetakets införande i oktober 2010 hade försäljningen av styckebyggda småhus minskat med cirka 35 procent, jämfört med toppåren i mitten av förra decenniet. Men från januari till augusti 2011 föll försäljningen brant, med ytterligare cirka 25 procentenheter. Sannolikt har både bolånetak och konjunkturläget haft en inverkan." ...

"För hushållens del bedömer vi att bolånetaket och en mer försiktig hållning bland kreditgivarna har påverkat försäljningen av bostäder. Vi uppfattar att det dock kan finnas möjligheter att få topplån, som är förknippat med höga kostnader. I vår analys av nyproduktionen, baserad på bygglov och försäljningsstatistik, drar vi slutsatsen att bolånetaket har minskat försäljningen av nya småhus och bostadsrätter."
 
Ur ett bostadsmarknadsperspektiv medför bolånetaket således negativa effekter enligt Boverket


 

2 kommentarer:

  1. Kan inte du skriva om tomtpriser (Lantmäteriets rapport) och resonera kring tomtpriser? Vore intressant hur du ser på det! Hade själv byggt villa utan att tveka om tomtpriserna backar ca 40% (vilket är rimligt).

    SvaraRadera
  2. Skriver gärna något om tomtpriser, förhoppningsvis om inte allt för lång tid.

    SvaraRadera