fredag 23 november 2012

Anförande på Svensk Byggtjänsts seminarium

Veronica Palm, socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson och Anti Avsan, moderat och ledamot i riksdagens civilutskott hade olika åsikter om hur upprustningen av miljonprogramområdena ska finansieras. (Bild och bildtext från Svensk Byggtjänsts hemsida.)

I går höll jag ett anförande på Svensk Byggtjänsts seminarium om om bostadspolitik och problemet med miljonprogrammets renoveringsbehov.

Svensk Byggtjänst skriver bland annat om detta på sin hemsida under rubriken "Finansieringsfrågan splittrar politikerna".

Man skriver följande: "Veronica Palm, socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson betonade att blandningen av bostäder är den viktigaste aspekten för att bryta negativa mönster i förortsområden och för att få dit kommersiell service vilket höjer områdets status.
– Vi ska utöka bostadsbeståndet för hela befolkningen. Det skapar jämlikhet som i sin tur ger tillväxt, konstaterade hon.

Veronica Palms lösning på de kostsamma renoveringar som nu väntar miljonprogramsområdena var att vi gemensamt ska bekosta upprustningarna – det ska inte falla på den enskilde hyresgästen.

Anti Avsan, moderat och ledamot i riksdagens civilutskott var av en annan åsikt. Han menade att standardhöjningen bör betalas av hyresgästerna eftersom statliga medel till renoveringar skulle kunna uppfattas som en premie till de bostadsbolag som misskött sig och låtit sitt fastighetsbestånd förfalla.

– Hyresgästen borde få större möjlighet att påverka renoveringen så att den kan anpassas till personens betalningsförmåga. Möjligheten att stödja individer med bostadsbidrag ser jag som ett bättre alternativ än att staten går in och bekostar upprustningarna, betonade Avsan."

Det som möjligen förvånade lite var att Veronica Palm framförde exempel som innebar någon form att etableringsstyrning och - i och för sig även detta något oklart - subventionering av företag vid etablering i vissa miljonprogramsområden. Hon exemplifierade detta med ett exempel där hon talade om Waynes coffe som ett bättre alternativ än lokala kafeér som etableras i sådana områden utifrån den bärkraft som finns där. Det dunkelt sagda är möjligen antingen dunkelt tänkt eller alternativt inte färdigtänkt. Om detta nu - välvilligt sagt - var någon form av embryo till något nytt förslag skulle jag nog tro att det är bäst att inte tänka färdigt.

Här finns en länk till Svensk Byggtjänsts hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar