fredag 23 november 2012

Behandling med subutex stoppas

Det narkotikaklassade läkemedlet Subutex är ett substitutionspreparat för heroin och ges till narkotikamissbrukare. Preparatet stoppas nu i Sverige. Det är läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser som har slutat att sluta distribuera subutex i samråd med svenska myndigheter.

Reckett Benckisers produktchef Claes Nordenson har på förfrågan från SVT kommenterat detta på följande sätt:

- Missbruksproblemen har visat sig ännu större än vi tidigare trott. Det som tidigare varit rykten har aktualiserats och gör gällande att unga människor börjar sitt missbruk med Subutex.”


Verkligheten hinner ikapp skulle man kunna säga och det är naturligtvis positivt. I en DN-Debattartikel – för ett år sedan – skrev jag och min riksdagskollega Isabella Jernbeck om problemet med läckaget av subutex till en sekundär marknad. Då var Gerhard Larssons och missbruksutredningens ståndpunkt att inget betydande läckage sker från substitutionsbehandlingarna till en sekundär marknad. När det gäller läckaget har Gerhard Larsson förflyttat sin position, vilket jag kan konstatera efter att ha debatterat med honom vid två tillfällen, dels i P1:s Studio Ett och i Aktuellt.

För ett år sedan pekade vi på en mycket stor nyrekrytering av unga missbrukare och en alltmer omfattande svart marknad där det sker vidareförsäljning av legalt förskriven narkotika. Detta har nu blivit uppenbart för fler.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar