tisdag 16 november 2010

Rättspolitik - uppföljning från allmänpolitiska debatten

Det är visserligen nästan en vecka gammalt men det förtjänar ändå att bemötas. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sara Karlsson har på sin blogg skrivit ett blogginlägg där hon hävdar att Moderaterna och Sverigedemokraterna står nära varandra rättspolitiskt. För att styrka sin tes har hon citerat mig från en replikväxling med Kent Ekeroth (SD) under allmänpolitiska debatten.

Karlssons redigering av citatet spelar möjligen hennes agenda i händerna men det ger inte en rättvisande bild. Stycket därifrån citatet är hämtat lyder i dess helhet enligt följande:
Straffvärdesprincipen har stått i centrum för straffrättskipningen ganska länge. Den tillkom för övrigt under en tidigare borgerlig regering. Där sätter man fokus på gärningen i objektiv mening. Det är brottets straffvärde som ska stå i centrum vid valet av påföljd och inte gärningsmannens situation. Det spelar ingen roll om han har misslyckats med potträning i sin barndom eller någonting annat, utan det handlar om vad man faktiskt har gjort. Det tycks ha gått Sverigedemokraterna förbi.
Men för säkerhets skull ska jag förtydliga vad jag menar, så att också Sara Karlsson får en korrekt bild.

I grunden handlar det om positiv människosyn. Juridiskt sett så spelar det ingen roll vad en gärningsman tidigare råkat ut för, inte ens misslyckad potträning, det är straffvärdet på brottet som står i centrum när gärningen ska bedömas. Även om man i sin barndom, eller senare i livet, råkat ut för en eller flera hemska saker så måste man ta ansvar för sina handlingar. Jag menar att man kan ändra sig, även om man som gärningsman har ett bagage av hemska upplevelser med sig. Det går inte att komma undan ansvar bara för att bagaget är tungt och kanske till och med tragiskt. Jag tror att människor kan förändras, Sara Karlsson verkar inte tro det.

I övrigt vill jag lägga till att jag inte delar Sverigedemokraternas analys om att vi har slappa straff i Sverige. Tvärtom, i många fall har vi ganska hårda straff för ett antal brott.

Problemet i Sverige, och i många andra länder, är inte att straffet för enskilda brott är för låga, utan att många återfaller i brott eller till och med går in i en kriminell livsstil.

Replikväxlingen mellan mig och Kent Ekeroth (SD) finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar