tisdag 23 november 2010

Ansvarsområden de kommande fyra åren

Strukturerna för de kommande fyra årens riksdagsarbete börjar ta form.

Jag är sedan tidigare vald till ledamot i civilutskottet, suppleant i EU-nämnden och suppleant i Riksrevisionens styrelse.

Förra veckan valdes jag även till ordförande i den svenska riksdagens delegation till interparlamentariska unionen (IPU). Det ska bli spännande att arbeta inom IPU, som är en organisation som bildades 1889 och som i dagsläget har 155 medlemsländer. IPU har sedan 2002 observatörsstatus i FN. Inom organisationen pågår diskussioner om ett närmande till FN och om organisationen kan ta ansvar för vissa av FN:s uppgifter. Detta uppdrag anknyter till ett gammalt intresseområde inom internationell rätt. 1995 skrev jag för övrigt en utbildningspublikation åt Polishögskolan i ämnet humanitär rätt vid väpnad konflikt.

I civilutskottet kommer jag i första hand att vara ansvarig för partiets bostadspolitik. Jag kommer också att vara ansvarig för insolvensfrågor (det vill säga konkurs-, insolvens- och utsökningsrätt) och EU-frågor (som ligger inom civilutskottets beredningsområde). Slutligen kommer jag att täcka upp på ett övergripande plan och särskilt i samhällsbyggnadsfrågor och bolagsfrågor (associations- och redovisningsrätt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar