torsdag 18 november 2010

Bra byggsiffror

Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisar idag statistik över antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus, för årets tre första kvartal. Att döma av statistiken så har byggandet ökat kraftigt. Det är den kraftigaste ökningen som hittills registrerats och påbörjandet är åter på samma nivå som 2004, skriver SCB i pressmeddelandet.

Under perioden januari-september i år påbörjades byggandet av 5 495 lägenheter i Stockholms län. Motsvarande period förra året, 2009, påbörjades 3 533 lägenheter.

Motsvarande siffror på riksnivå i år är 16 281 påbörjade lägenheter. Siffran för 2009 var 11 774.

En kraftig uppgång för både Stockholm och riket som helhet. Mycket glädjande!

UPPDATERING
DN skriver också om ökningen i byggandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar