torsdag 25 november 2010

I morgon: Bostadspolitisk interpellationsdebatt

I morgon, en liten stund efter klockan nio, planerar jag att delta i en interpellationsdebatt som rör bostadspolitik. Det är vänsterpartisten, och suppleanten i Civilutskottet, Amineh Kakabaveh som skrivit interpellationen Byggande av hyresrätter. Stefan Attefall (KD), som är civil- och bostadsminister och därmed har ansvaret för bostadspolitiken i regeringen, besvarar interpellationen.

Jag har ingen insyn i hur Stefan Attefall kommer att besvara interpellationen. Däremot sammanfattar jag gärna Civilutskottets yttrande (2010/11:CU1y) till Finansutskottet om utgiftsområde 18 (Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik). Formellt handlar yttrandet om att Civilutskottet tillstyrker ramen för det aktuella utgiftsområdet, men yttrandet ger också en bra sammanfattning och bild av de reformer som genomförts på det bostadspolitiska området sedan valet 2006.

Utgångspunkten för de genomförda reformerna har varit att hushållens behov och önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. De förändringar som genomförts har till stor del syftat till att ställa om bostadssektorn från ett bidragsberoende till en tryggare och bättre fungerande bostadsmarknad med långsiktigt stabila villkor för byggande, ägande och nyttjande av bostäder med alla typer av boende- och upplåtelseformer. Olika former av konkurrenssnedvridande produktionsstöd har avvecklats. Detta tillsammans med andra åtgärder har skapat förutsättningar för sektorn att fatta långsiktiga beslut om bostadsinvesteringar.

Våren 2010 fattade riksdagen beslut om förändrade regler för hyressättning och nya villkor för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Detta gjordes med stöd från parterna på hyresbostadsmarknaden.

Bra att veta är att den rödgröna oppositionen i sitt budgetförslag vill återinföra olika former av bidragssystem för byggande. Det finns vissa villkor kopplade till bidragen kring upplåtelseform, hyra och teknikval bland annat. Precis sådant som utskottet, och riksdagen, sagt nej till de senaste fyra åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar