torsdag 25 november 2010

Gott utfall på aktiebolagsreform

I dag är det exakt ett år sedan regeringen överlämnade propositionen En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag till riksdagen. I propositionen, som bereddes av Civilutskottet, föreslogs att kravet på aktiekapital skulle sänkas från 100 000 kronor till 50 000 kronor för privata aktiebolag. Syftet var att göra det lättare att starta ett aktiebolag och förändringen var en del regeringens tillväxtstrategi. De nya reglerna trädde i kraft den första april i år.

På "ettårsdagen" rapporterar Ekots ekonominyheter att de förändrade reglerna har varit en stor framgång. Under årets tio första månader har det startats fler aktiebolag än det gjorde under hela 2009. Naturligtvis går det inte att bortse från att den ekonomiska situationen är bättre i dag än för ett år sedan, men att de nya reglerna också har bidragit till att fler aktiebolag har startats står nog ändå ganska klart.
Enligt statistik från Bolagsverket bildades det från 1 april till sista oktober i år 18 145 aktiebolag i Sverige. En ökning med mer än 50 procent jämfört med samma period året innan och en ökning med nästan 20 procent jämfört med samma period 2007, det vill säga innan finanskrisen.
Ovanstående är ett textstycke som i alla väsentliga delar har hämtats från Ekots hemsida. Läs hela artikeln här. Eller lyssna.

Jag bloggade kort om propositionen för ett år sedan.

1 kommentar:

  1. Vad har hänt med insolvensreglerna för företagare och privatpersoner som skulle liberaliseras?

    SvaraRadera