torsdag 11 november 2010

Artikelserie om separationer i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter har denna vecka en artikelserie om separationer, i sektionen Insidan i papperstidningen. Hittills har tre artiklar publicerats. Givet mitt intresse för vårdnadstvister tycker jag att artiklarna varit intressanta att ta del av.

Den bild som kommer träder fram i de hittills publicerade artiklarna är att det är personer och par som lyckats, mitt i allt vad en separation innebär, att se till barnens bästa. I samtliga tre fall så har föräldrarna lyckats hitta ett bra samarbete och har, såvitt jag kan bedöma utifrån artiklarna, gemensam vårdnad om barnet eller barnen.

Det är starkt gjort att lyckas ställa sig utanför den problamatik som en separation kan innebära och se till barnets eller barnens bästa, vilket paren i artikelserin verkar ha klarat. Jag förespråkar samtal och dialog före lösningar i en rättssal. Men det är inte alltid lätt att samtala med varandra under en turbulent period. Att orka samtala är framgångsfaktor i frågor kring vårdnad, umgänge och boende.

I majoriteten av alla separationer fungerar det bra mellan föräldrarna, så att de kan ta ansvar och lösa vårdnaden och andra frågor på ett bra sätt. Jag vill att fler ska ges möjligheten att samtala sig fram till en konstruktiv lösning istället för att processa i domstol. Jag tror att det gynnar alla, framför allt barnet eller barnen.

Artiklarna finns att läsa här (första artikeln överst):
”Jag har fått mycket mer ansvar efter separationen”
”Att flytta från barnen blev inte så hemskt”
”Vi vill båda vara med i barnens liv”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar