söndag 28 november 2010

Bostadspolitik i Radio Jämtland

Sent i fredags sändes ett inslag i Radio Jämtland där jag kommenterar den tidigare civilutskottsledamoten Gunnar Sandbergs (S) förslag om att någon form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter bör införas i hela landet.

Gunnar Sandberg är en trevlig och - för övrigt - mycket idrottsintresserad person, men när det gäller frågan om särskilda investeringsstöd är han helt fel ute.

Här finns en länk till en artikel om inslaget på Sveriges Radios hemsida. Via en länk på den aktuella sidan går det också att lyssna på själva radioinslaget.

Det finns dock en felaktighet i artikeln (och i reporterns kommentar i inslaget). Jag har inte talat om bostadskreditnämnder för att kunna åstadkomma byggande i glesbygd utan om bostadskreditföreningar, vilket är något som myndigheten Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har tittat närmare på. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för finansiering av byggande i de delar av landet där produktionskostnaderna för nya bostäder överskrider marknadsvärdena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar