lördag 23 mars 2013

Mer om kronvittnen och avhopparverksamhet

I gårdagens Svenska Dagbladet, på Brännpunkt, hade jag infört en replik på Peter Althins och Dick Sundvalls inlägg i kronvittnesdebatten. Utgångpunkten för Peter Althin och Dick Sundevalls kritik mot kronvittnen har varit det amerikanska systemet. I sin artikeln har Peter Althin och Dick Sundevall angett att Moderaterna vill utreda möjligheten att införa ett kronvittnessystem och att man inte skulle ha insett vad detta handlar om. I artikeln redovisar jag innebörden av Moderata trygghetsarbetsgruppens förslag. Min artikel har rubriken "Vi vill inte införa ett amerikanskt system".

Det är snarare Peter Althin och dick Sundevall som inte har förstått vad Moderaternas förslag innebär. Vårt förslag avser någonting som är anpassat för vårt rättssystem och våra rättstraditioner.

I min artikel framhåller jag bland annat följande:

En utökad möjlighet till straffreduktion måste förenas med högt ställda krav på rättssäkerhet och en annan förutsättning måste vara att en reduktion av straffet inte kan uppfattas som stötande eller anses förringa något väsentligt motstående intresse. Sänkt straff skulle även med beaktande av dessa krav kunna komma i fråga när en gärningsman under vissa förhållanden har bidragit till utredningen av allvarlig brottslighet som andra misstänks för.
I våra grannländer Danmark och Norge finns redan möjligheten att få mildrat straff för sin egen brottslighet för den som bidrar till att allvarlig brottslighet klaras upp.

Tilltalades uppgifter i en rättsprocess ska även fortsättningsvis bedömas med stor försiktighet. Samtidigt ska det finnas möjlighet för den som bidrar till utredningen att få ett mildare straff genom att exempelvis tala om var bevisning kan säkras som annars inte hade gått att få fram."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar