lördag 2 mars 2013

Kriminalpolitiskt program från (S)

Socialdemokraterna säger sig ha beslutat ett kriminalpolitiskt program för första gången sedan 1994. Jag har gått igenom detta program och har för avsikt att kommentera det som är värt att kommentera i programmet. Jag kommer att göra det successivt, avsnitt för avsnitt och fråga för fråga, i den mån det finns anledning att kommentera förslagen.

Allmänt kan sägas - och jag tycker att likheten är påtaglig med bostadspolitikens område - att många av förslagen gäller sådant som Alliansregeringen redan har tagit initiativ till och där arbete pågår eller som av andra skäl handlar om att slå in öppna dörrar. I vissa delar är förslagen allmänt hållna och svåra att analysera och kommentera.

Den inledande delen av programmet handlar om någon form av allmän politisk utgångspunkt, ett avstamp, som i väsentliga delar är ett avstamp från "klaveret". Den verklighetsbeskrivning av situationen i Sverige som levereras överensstämmer inte med verkliga förhållanden. Beskrivningen överenstämmer nog inte heller med den verklighet som flertalet människor i vårt land upplever. Denna diskussion får dock tas i ett annat sammanhang och vid ett annat tillfälle.

Vad som dock är positivt är att grundsynen beträffande narkotikabrottsligheten består. Det är den restriktiva narkotikapolitiken som ska gälla även fortsättningsvis och den legaliseringstrend som gäller narkotika i en del andra länder måste motverkas. Jag skrev så sent som i går här på bloggen om det sluttande planet i Norge som håller på att bli riktigt brant.

Jag återkommer till de avsnitt och frågor som det finns anledning att kommentera närmare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar