söndag 13 februari 2011

Statligt stöd till rovfiske

PJ Anders Linder imponerar i SvD:s ledarkrönika i dag när han skriver om statliga subventioner till fiskenäringen som ett direkt stöd för utfiskning. Rubriken är "Bottennapp på statens bekostnad". Jag är glatt överraskad över ämnesvalet och det känns glädjande att se att även det globala perspektivet finns med. Sedan är sakfrågan djupt tragisk och helt vansinnig i sig.

PJ Anders Linder hänvisar i sin tur till en artikel i årets första nummer av magasinet Neo skriven Maria Wetterstrand och Mattias Svensson. Jag kan bara instämma i vad PJ Anders Linder skriver och jag känner återigen den irritation jag kände redan under förra mandatperioden när olika fiskefrågor kom upp i EU-nämnden.

Man kan aldrig skylla ifrån sig, men … när fiskefartyg från EU rensar vattnen utanför Västafrika och folk saknar mat leder detta till effekter, inte bara att djur på land blir uppätna utan även annat. Åtminstone en del hävdar att ett av skälen för piratverksamheten utanför Västafrika är utfiskningen av havet utanför. Vi vet inte riktigt hur månlandskapen på havsbottnen breder ut sig men när det gäller miljöförstöringen i övrigt kan jag passa på att nämna några tänkvärda fakta.

Under IPU:s 124:e session i Panama City i april har jag för egen del valt att arbeta under det tredje stående utskottet med ”Parlamentens roll när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling genom FÖRVALTNING AV NATURRESURSER, jordbruksproduktion och demografiska förändringar.

Här kommer några tänkvärda utgångspunkter för det arbetet:

1. Efter en stadig nedgång i fattigdomen mellan 1990 och 2007 ökade antalet svältande människor kraftigt under 2009 (enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation). Enligt FN:s beräkningar kommer 830 miljoner människor att svälta under 2011 (och detta samtidigt som staterna betalar för att fiskbestånden decimeras).

2. Enligt FN har 13 miljoner hektar skog försvunnit varje år under de senaste 10 åren. Därtill kommer 60 000 kvadratkilometer som blir till öken varje år. Många regioner i världen, framför allt Mellanöstern och Nordafrika, befinner sig i en svår situation när det gäller vattenförsörjning.

3. Sjuttio procent av färskvattnet används i jordbruket världen över, medan konkurrerande krav på vattenanvändning ökar. Kvaliteten på sötvatten sänks generellt på grund av intensiv användning av gödningsmedel och bekämpningsmedel.

4. Sedan några år tillbaka har vissa regioner fått uppleva ett ovanligt överflöd av vatten - översvämningar - medan andra regioner samtidigt lider allt mer av vattenbrist.

Det finns globala problem som behöver hanteras … annars uppkommer svårigheter som är ännu svårare att bemästra. En svensk ambassadör, Andreas Ådahl, (som för övrigt för många år sedan undervisade på juristlinjen på Stockholms universitet) sade en gång: ”Det är lätt att göra fiskgratäng av innehållet i ett akvarium, men … när man väl har gjort det ... fiskgratängen går det inte att göra ett akvarium av”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar