fredag 18 februari 2011

Debattartiklar om bostäder

Dagens tema blir debattartiklar. Först en artikel som jag och partisekreterare Sofia Arkelsten har skrivit tillsammans och som har publicerats i Aftonbladet i dag. I artikeln redovisar vi hur Moderaterna ser på bostadsmarknaden och då särskilt hyresrätten.

Hyresrätten är en viktig boendeform som ska vara öppen för alla. Fler bostäder och en fungerande hyresbostadsmarknad behövs för att fler människor ska kunna få en bostad som passar deras behov, för en fungerande arbetsmarknad och för fortsatt tillväxt. Hyresrätten behövs i hela Sverige.

Artikeln finns på nätet och kan läsas här.

I dagens utgåva av Svenska Dagbladet har Stockholms Handelskammares vd Maria Rankka och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman skrivit en artikel om hyresrättens framtid i Stockholm.

Jag har i grunden inga invändningar mot det som står i texten. Min enda invändning är några av de delar som berör beskattningen. Min avsikt är att återkomma till dessa frågor i ett senare blogginlägg.

I övrigt kan jag konstatera att en del av det som efterlyses i artikeln redan är på väg att genomföras, exempelvis förenklingar i planprocessen.

Jag instämmer också i att infrastrukturen är viktig och att det finns en samband mellan infrastruktur och byggande. För egen del tror jag att det skulle vara möjligt att förtäta bebyggelsen på ett antal ställen i Stockholmsregionen. I många fall skulle det öka den allmänna boendekvaliteten även för dem som redan bor i ett område och därutöver skapa fler boendealternativ. Sådan kompletteringsbebyggelse bör nog i första hand ske där det finns god tillgång till kollektivtrafik.

Rankkas och Engmans artikel finns att läsa här.

1 kommentar:

  1. Halloj Anti, det är synd att du skriver i artikeln i Aftonbladet att allmännyttan ska drivas
    på affärsmässiga "grunder". De ska drivas efter affärsmässiga "principer". Det är väldigt stor och avgörande skillnad mellan de begreppen vilket jag antar att du vet. Affärsmässiga principer är ett i lagstiftningssammanhang helt nytt begrepp som syftar till att klargöra att bostadsbolagen har en annan prissättning, en begränsning i de värdeöverföringar som får göras, ett allmännyttigt syfte och framförallt handlar det inte om att de ska vinstmaximera. Det är det som skiljer de från annan kommunal verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Du måste hjälpa till att sprida klarhet inte förvirring, tycker i alla fall jag som ofta får ta denna diskussion.

    SvaraRadera