tisdag 15 februari 2011

Debattartikel i Byggindustrin

I fredags kom senaste numret av tidningen Byggindustrin. Där har jag en debattartikel publicerad med rubriken Vi har inte abdikerat. I artikeln skriver jag bland annat:
En viktig ambition för Alliansen har sedan valet 2006 varit att bygga en
politik som ger förutsättningar för ett bostadsbyggande som motsvarar
efterfrågan. Utgångspunkten för detta arbete har varit att hushållens behov och
önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. Arbetet har till
stor del inriktats på att ställa om bostadssektorn från ett bidragsberoende till
en tryggare och bättre fungerande bostadsmarknad med långsiktigt stabila villkor för byggande, ägande och nyttjande av bostäder med alla typer av upplåtelseformer. Olika former av konkurrenssnedvridande produktionsstöd har avvecklats och nya villkor för de kommunala bostadsföretagen och nya hyressättningsregler har utformats i samverkan med parterna på hyresbostadsmarknaden.

Artikeln är en replik på artikeln Samhälle och marknad måste mötas!, från ett tidigare nummer av samma tidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar