tisdag 28 maj 2013

En ny lag om personnamn

Efter tre års arbete har den parlamentariska Namnlagskommittén i dag lämnat sitt betänkande "En ny lag om personnamn" till justitieminister Beatrice Ask (M). Jag har för egen del varit ledamot i kommittén från första början och har därigenom deltagit i ett intressant, roligt och för många enskilda människor viktigt arbete under de tre år som har gått sedan arbetet påbörjades. Jag står också bakom kommitténs förslag i alla delar.
 
Om jag ska ta några huvuddelar i förslaget kan jag särskilt peka på följande:
 
#  Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.

#  Det ska bli fritt att byta till ett efternamn som är så vanligt att det bärs av minst 2 000 personer.
 
#  Dubbla efternamn får bildas. Den som har ett dubbelt efternamn bestämmer själv ordningsföljden mellan namnen, om dessa ska vara förenade med bindestreck och om och när något av namnen i dubbelnamnet ska strykas.
 
#  Nya mellannamn kan inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
 
#  Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
 
#  Förnamn ska kunna ändras enklare och i samtliga fall kostnadsfritt.

#  Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.

Här finns en länk till regeringens hemsida där kommitténs förslag kan laddas ned i tre delar. Här finns ett pressmeddelande och här en länk till regeringens hemsida där det finns en länk till en websändning från pressträffen.

Kommitténs ordförande har skrivit en debattartikel som har publicerats på DN-debatt i dag. Här finns en länk till den artikeln. Här finns också en länk till DN där det finns svar på några relevanta frågor som gäller det aktuella utredningsförslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar