tisdag 28 december 2010

Lägre kostnader vid byggande är eftersträvansvärt

Huge Fastigheters studentbostadshus i Flemingsberg.

Arkitekten Gert Wingårdh och Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman skriver på DN-debatt i dag att ”Det går utmärkt att bygga nya hyreshus till rimliga kostnader och med höga arkitektoniska ambitioner”. Jag anser att detta är en eftersträvansvärd ambition och den gäller naturligtvis för allt byggande. Frågan ställs dock på sin spets när marginalerna är snäva, vilket är fallet när det ska produceras hyresbostäder med rimliga hyresnivåer. Vi får hoppas att den produktion som ska ske i Halmstad kommer att leda till ett gott exempel.

Min uppfattning är att enklare bostadskvalitet inte är en eftersträvansvärd lösning när det gäller att komma till rätta med höga byggproduktionskostnader. På ett sätt handlar en sådan inställning om att acceptera att byggkostnadsnivåerna bara kan sänkas genom prutningar på kvalitet och utförande. Detta innebär således att man accepterar den höga kostnadsnivå vi har i Sverige i dag. Här har exempelvis Eurostat gjort kostnadsjämförelser och där hamnar Sverige på en nästan dubbelt så hög kostnadsutveckling som genomsnittet i Europa. Det behövs djupare analyser av vad de höga kostnadsnivåerna beror på och framförallt konstruktiva initiativ till hur man kan komma till rätta med de höga kostnaderna.

När det gäller frågan om enkla baracklösningar innebär sådana många gånger att det blir dyrare. Jag kan nämna min hemkommun Huddinge som exempel. I Huddinge kommun tillhandahåller Huge Fastigheter AB (där jag är styrelseordförande) i princip samtliga kommunens verksamhetslokaler. När vi tvingas till baracklösningar därför att elevantalet i någon skola har ökat eller därför att det behövs fler platser på någon förskola ligger kostnaden för en barack ungefär dubbelt så högt per kvadratmeter som för en permanent byggnad med helt andra kvaliteter både när det gäller utförande och utformning.

När det sedan gäller bostadssidan finns det ytterligare ett argument mot förenklade och ogenomtänkt nedprutade lösningar. Med en hög kvalitet och god standard kan användningsområdet för en byggnad breddas över tiden. Kategoriboenden främst för äldre och ungdomar har varit förhållandevis populära över tiden. En erfarenhet är dock att det är bättre att styra detta avtalsvägen mer än genom byggnadens utformning, kvalitet och standard. En dyrare lösning med hög kvalitet blir aldrig billigare än om investeringen görs direkt. Under hösten har detta också blivit tydligt i olika bostadspolitiska sammanhang där man allt mer börjat fokusera på och önska sig ett livscykelperspektiv för bostäder och andra byggnader. Detta måste gälla såväl för energieffektivitet som kvalitet, standard och arkitektonisk utformning.

Ett exempel från Huge Fastigheter är det – förhållandevis – nybyggda studentbostadshuset i Flemingsberg som blev inflyttningsklart för lite drygt ett år sedan. Huset är 14 våningar högt och innehåller 169 studentbostäder. Här har det också satsats på arkitektur. Även insidan är färgglad med olika färger på samtliga våningsplan. Bostäderna är ettor på mellan 22 och 26 kvadratmeter med eget pentry och ”ingångshyrorna” låg mellan 3 435 och 3 762 kronor per månad. I huset finns två gemensamhetslokaler, en större och en mindre, med dubbel takhöjd och uteplats. Dessutom finns det ett gym (öppet dygnet runt) på bottenvåningen.

1 kommentar:

  1. Huge:s Studentlägenheter i Röntgenvägen 5 är fulla med vägglös. Fick flytta därifrån efter knappt två veckor. Värdelöst. Och Huge Fastigheter AB var till och med otrevliga. Så lycka till till alla som flyttar in.

    SvaraRadera