tisdag 21 december 2010

Bostadspolitik - uppsamling från gårdagen

I går var det alltså bostadspolitisk debatt i riksdagen. För vidare reflektion kring detta hänvisar jag till blogginlägget nedan, från i går. Den som vill läsa allt som jag sade under debatten kan göra det genom att ta sig igenom länksammanställningen nedan, där finns såväl huvudanförandet som ett antal repliker. Orkar man inte läsa allt rekommenderar jag huvudanförandet.

* * *

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) publicerade en artikel på DN-debatt i går, vilket jag glömde att blogga om. Artikeln ger en bra bild över Alliansens bostadspolitik. Stefan Attefall signalerar att det under nästa år kommer att tillsättas en utredning som ska föreslå åtgärder för att stärka hyresrättens ställning. Om detta skriver Stefan Attefall:

"Inte desto mindre anser alliansregeringen att hyresrättens ställning behöver stärkas. Därför kan jag nu meddela att en utredning om hyresrättens ställning kommer att tillsättas under början av 2011. Den ska syfta till att ta fram förslag som strukturellt och långsiktigt förbättrar förutsättningarna att investera i och förvalta hyresrätter."
Det ska bli intressant att se hur direktiven för utredningen kommer att se ut och på sikt vad den kommer fram till.

Inte sällan framförs det att Alliansen inte lägger någon eller för liten politisk kraft på bostadspolitiken. Jag tycker inte att det stämmer alls. Verkligheten har visat att Alliansregeringen och Moderaterna tillsammans med övriga Allianspartier har åstadkommit det som - i huvudsak - Socialdemokraterna bara har talat om utan att kunna åstadkomma något. Stefan Attefall sammanställer och sammanfattar på ett bra sätt många av de saker som gjordes under förra mandatperioden.

"Under förra mandatperioden genomförde alliansregeringen, med min företrädare Mats Odell (KD) i spetsen, ett flertal viktiga bygg- och bostadspolitiska reformer. Den oförutsägbara statliga fastighetsskatten avskaffades och ersattes med en låg och förutsägbar kommunal avgift. Det var en skattesänkning på cirka 8 miljarder kronor och en trygghets- och frihetsreform som vi kristdemokrater länge slagits för. De kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll avskaffades och ett hyressättningssystem med anor från andra världskrigets dagar reformerades. Den 1 januari införs ett nytt system där varje enskild lägenhets standard, kvalitet och läge i högre grad ska kunna avgöra hyran. Målet är att fler ska vilja investera i och förvalta hyresrätter. Plan- och bygglagstiftningen reformerades och en ny upplåtelseform – ägarlägenheter – infördes. Regeringen möjliggjorde för statliga garantier för lån till bostadsbyggen via Statens Bostadskreditnämnd (BKN) och rot-avdrag infördes."
I sammanställningen saknas dock avskaffandet av byggsubventionerna och räntebidragen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar