onsdag 15 december 2010

Budgetdebatt på måndag

På måndag, den 20 december, är det dags för budgetdebatt för Civilutskottets utgiftsområde, Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Av utskottets betänkande framgår att utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om anslagsfördelningenbudgetåret 2011 för utgiftsområde 18 samt regeringens förslag om bemyndiganden inom utgiftsområdet. Samtliga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar