måndag 6 december 2010

Kommunala uppdrag

På dagens kommunfullmäktigesammanträde i Huddinge har det valts nämnder och styrelser som ska verka under den nya mandatperioden. Jag är sedan tidigare vald till ledamot i kommunstyrelsen. Jag kommer också att forsätta som styrelseordförande i Huge Fastigheter AB och som ledamot i Södertörns brandförsvarsförbund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar