torsdag 12 november 2009

Konferens om civilt meritvärde

Igår deltag jag vid en konferens på Karlbergs slott i Stockholm. Fokus låg på hur försvaret ska klara sitt framtida rekryteringsbehov, då vi gör över från ett värnpliktsförsvar till ett insatsförsvar.

Jag är medlem i Sällskapet Kustjägarveteraner och deltog i gårdagens diskussioner i den egenskapen. En av diskussionspunkterna handlade om hur tiden i det militära kan ge civila meriter i form av högskolepoäng och nätverk. Sällskapet Kustjägarveteraner är en av de intressenter som är med och driver projektet.

Bland andra Dagens Industri och Göteborgs-Posten uppmärksammade konferensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar