måndag 2 november 2009

Investeringsstöd

Thomas Bodström var föredragande i ungdomsfrågor på Socialdemokraternas nyligen avslutade kongress. Bodström har bloggat (i fredags) om tre saker han vill lyfta fram och genomföra. En av punkterna är ett återinförande av investeringsstöd för hyresrätter.

Har Bodström förstått vad problemet på bostadsmarknaden består i? Tveksamt, eller har han frågat någon portvakt någonstans, precis som när han frågade en vaktmästare om han fick gå in i riksdagens kammare för att göra en privat reklamfilm.

Sakförhållandet är att fler och fler har insett att hyressättningssystemet måste moderniseras så att det blir attraktivt att vara hyresvärd.

Ett annan sak är att ett investeringsstöd riskerar att ytterst hamna hos ägarna till byggbolag i stället för att gynna hyresgäster. Vi vill ju skapa - och har skapat - långsiktigt stabila villkor på bostadsmarknaden utan olika typer av subventioner som på marginalen avgör vad som ska byggas och inte byggas. Varför ska skattebetalarna göda byggbolag? Tittar man historiskt på Socialdemokraternas budgetmotioner under mandatperioden så har de skrivit ner sina anslag för investeringsstöd för byggande av hyresrätter, från 700 miljoner för år 2008 till 400 miljoner för 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar