fredag 18 september 2009

Dagens budgetläcka

I denna bloggpost finns ett urval av de satsningar som regeringen släppt hittills. Idag presenterades ytterligare en satsning: en reformering av trygghetssystemen för företagare. Syftet är att öka tryggheten för den som är eller vill bli företagare och för den som vill anställa.
  • Ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare
  • Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.
  • Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen.
  • ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
  • Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.
  • Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras.
  • Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.
  • Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning.
  • Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla.
  • Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.

Regeringen har avsatt 480 miljoner för reformerna. En promemoria som beskriver reformerna finns att ladda ner på regeringens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar