tisdag 22 september 2009

Budgetgenomgång för Moderater på Södertörn

I dag har jag i riksdagen tagit emot en förhållandevis stor grupp med Moderater från Södertörnskommunerna i Stockholms län. Efter en rundvandring i riksdagen - som uppemot hälften hade deltagit i tidigare - presenterades det viktigaste i höstens budgetproposition för 2010. Intresset var stort och många bra frågor ställdes.

Vi har sett att vi har fått förbättrade offentliga finanser till följd av en stabilisering av svensk ekonomi och minskade risker i vår omvärld. Detta har ökat utrymmet att förstärka krisåtgärderna.

De viktigaste tre åtgärderna är:

1 Värna jobben

Detta sker genom att dämpa fallet i sysselsättningen, förhindra att arbetslösheten biter sig fast och genom att förbättra företagsklimatet.

2 Värna välfärden

Detta sker genom att prioritera kärnverksamheterna och en rättvisare fördelning.

3 Värna klimatet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar