söndag 7 oktober 2012

ROT-avdraget behövs

I lördagens Dagens Nyheter (papperstidningen) fanns en hänvisning till nätupplagan där jag bemöter Vänsterpartiets förslag om att avskaffa ROT-avdraget och en del andra bostadspolitiska förslag som finns i Vänsterpartiets budgetmotion.

Under kvällens partiledardebatt fick Jonas Sjöstedt (V) frågan om inte ROT-avdraget var bra för att motverka svartarbete. För egen del tycker jag att Jonas Sjöstedt egentligen inte svarade på den frågan. Åsa Romson (MP) hade - av hennes inlägg i anslutning till detta att döma - inte heller insett att den som innehar en näringsfastighet får göra motsvarande avdrag som privatpersoner har fått möjlighet till genom ROT. Detta desutom utan beloppsbegränsning.

En utredning håller för övrigt på att se över möjligheterna för hyresgäster att göra ROT-avdrag. Detta ska i så fall handla om sådana saker som en hyresgäst kan förfoga över själv. Den möjligheten kan komma att utökas i viss mån genom nya regler.

Under kvällens partieldardebatt sade Stefan Löfven och Socialdemokraterna inte var beredda att avskaffa ROT-avdraget. Det är bra att Socialdemokraterna nu accepterar ROT-avdraget. Det som framfördes från Stefan Löfvens sida var önskemål om långsiktigt stabila villkor. I den andan borde Socialdemokraterna också ge upp sina återkommande förslag om olika bostadssubventioner, särskilt när många Socialdemokratiska lokalpolitiker inte heller tror på sådana subventioner.

Jag har fått höra att det var en medveten åtgärd från Göran Persson (S) och den dåvarande regeringen att under hösten 2006 inte förlänga de subventioner som fanns fram till dess. Jag har vid något tillfälle framfört detta i någon debatt men har inte i sådana sammanhang fått någon kommentar från någon Socialdemokratisk politiker. Möjligen är detta med bostadsubventioner också en fråga som splittrar (S) internt precis som frågan om vinster i välfärdsverksamheter.

Här finns en länk till Vänsterpartiets budgetartikel på DN-debatt och här finns en länk till min replik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar