tisdag 9 oktober 2012

Mer om polisens problem

Efter gårdagens artikel i Dagens Nyheter som jag kommenterade här på bloggen har DN följt upp på ledarsidan med en artikel (huvudledaren) som har rubriken "Föga förvånande fadäs". Artikeln är bra och speglar en eller möjligen flera sedan lång tid tillbaka kända sanningar.

Till skillnad från vad som uttrycks i ledaren finns det enligt min mening definitivt skäl att utgå från att det kommer att bli bättre politisk styrning från Alliansregeringens sida. Polisen måste uppvisa betydligt bättre resultat när det gäller uppklarade brott, och då menar jag inte "polisiärt uppklarade brott" utan förundersökningar med tillräckligt hög kvalitet som också leder till lagföring. Under tiden som domare har jag åtskilliga gånger haft anledning att redovisa i domskälen varför polisens åtgärder i olika avseenden har brustit när bevisningen i ett mål inte har lett till fällande dom.

Gårdagens artikel har också följts upp av en redaktionell artikel med rubriken "´Munkavle´ får kritik av chefen". Artikeln innehåller uppgifter om ett avståndstagande från den aktuella föreläsningen och vad som förmedlades där. Det är rikspolischefen Bengt Svenson som säger att "Jag tycker att det var mycket olämpligt formulerat" om kanslichefens uppmaningar till polisstudenter att inte prata med journalister.

Ett av grundproblemen för polisen har under en lång följd av år varit att vad man kan kalla polisiär kärnverksamhet har fått stå på undantag. Den mest elementära polisiära kärnverksamheten är en fungerande utryckningverksamhet och en fungerande utredningsverksamhet.

2 kommentarer:

  1. Just nu diskuteras jäv i stora rättegångar. Detta är bara en liten del av allt jäv som genomsyrar det svenska samhället. När polisen och andra myndigheter utreder sig själva och deras utrdningar sedan är det enda materialet som anses vara sanning då har sällan sanningen kommit fram. Alla vill ha ryggen fri och jäv får inte hindra detta det skall istället främja det.

    SvaraRadera
  2. Personligen tror jag inte det är en bra idé att sätta en facklig företrädare som högsta chef, som man gjorde med Gunno Gunnmo. För mig är det ett illustrerande exempel på polisens problem.

    SvaraRadera