torsdag 14 oktober 2010

Newsmilldebatt om vårdnadstvister

På debattsajten Newsmill.se pågår just nu en debatt om vårdnadstvister. Jag deltar med en artikel som handlar om hur jag vill förändra processreglerna kring vårdnadstvister och hur de kan lösas på ett bättre sätt. Inte minst för de inblandade barnens skull.

Avslutningen på artikeln lyder:
Frågor om vårdnad, boende och umgänge är viktiga och berör många människor. Jag vill förändra regelverket och arbetssättet kring hur vårdnadstvister i Sverige ska lösas.

För det första vill jag förändra processreglerna vid vårdnadstvister, så att de inte skärper konflikterna i onödan.

För det andra vill jag att samarbetssamtal ska införas för att minska antalet vårdnadstvister som hamnar i domstol. Strukturen för sådana samtal kan gärna utgå från den Australiensiska modellen.

För det tredje så vill jag att gemensam vårdnad bör återfå en starkare ställning som huvudregel när tvist uppkommit om vårdnaden i samband med separation.

Jag kommer att verka för att driva på utvecklingen i den riktningen.

Hela artikeln Bättre regelverk - för barnens skull kan du läsa här. De artiklar som deltar i debatten finns länkade i anslutning till min artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar