fredag 2 oktober 2009

Inte slutat

Mycket kortfattat vill jag bara meddela att jag inte slutat att blogga. För tillfället är jag inne i en mycket intensiv period, både vad gäller riksdagsuppdraget och på kommunal nivå.

Om en liten stund början dagens möte i EU-nämnden, där jag ska delta. Föredragningslista för mötet finns här (pressmeddelande här). För civilutskottets del bevakar jag punkten Fartygspassagerares rättigheter. En promemoria, ställd till riksdagen, om fartygspassargerarförordningen finns att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar