fredag 16 oktober 2009

"Jämställdhet - en frihetsfråga"

Verklig jämställdhet handlar om att analysera och åtgärda orsakerna, inte att plåstra om symptomen. Vi vill förändra grundmönstret, inte dölja det bakom bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
(...)
Vi är medvetna om att vi ännu inte har nått alla de mål som vi har satt upp, men vi anser att inkomstskillnader utjämnas bäst genom en god arbetsmarknadspolitik som bygger på egna möjligheter i stället för på bidrag. Vi vill hjälpa fler människor att komma tillbaka i arbete från långa sjukskrivningar och därigenom också ge dessa människor möjligheter till ökade inkomster. Jämställdhet och goda möjligheter att leva på sina egna inkomster är viktiga och centrala frihetsfrågor.
Så skriver Hillevi Engström och jag tillsammans i en artikel som idag publiceras på SVT Opinion. Läs gärna hela artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar