fredag 9 oktober 2009

Vallöftet om antalet poliser

Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka polisnärvaron, öka polisens utredningskapacitet och öka antalet poliser i yttre tjänst, bland annat genomatt till år 2010 öka antalet poliser till 20 000.
Så står det i Allians för Sveriges valmanifest från 2006 (finns att ladda ner här, tillsammans med ett antal andra dokument). Vi har sedan en god tid tillbaka vetat att målet skulle uppnås inom mandatperioden men det är alltid skönt att få fakta verifierade.

Under rubriken Nästa år kommer målet om 20 000 poliser vara uppnått skriver Rikspolisstyrelsen på sin hemsida:
Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka polisnärvaron, ökapolisens utredningskapacitet och öka antalet poliser i yttre tjänst, bland annat genomatt till år 2010 öka antalet poliser till 20 000.
Läs hela nyhetsnotisen här.

Ytterligare ett vallöfte att bocka av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar