onsdag 14 oktober 2009

Insändare om pengar till Huddinge

I veckans nummer av Mitt i Huddinge finns en insändare som jag skrivit. Insändaren handlar om vad regeringens budget för nästa år innebär för Huddinge kommun. Insändaren nedan i sin helhet.
Nya miljoner till Huddinge i välfärdssatsning

Skolan och sjukvården ska inte drabbas av den ekonomiska krisen. Det är syftet med de extra tio miljarder som regeringen anslår till välfärdens kärna i höstens budget.

Den finansiella krisen har slagit hårt mot Sverige. Stora insatser krävs nu för att vända den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden som är en följd av krisen.

Kvaliteten i sjukvården, i äldreomsorgen och i skolan ska alltid vara hög oavsett hur konjunkturläget ser ut. Uppsägningar i kommuner och landsting skulle i dag riskera att ytterligare fördjupa lågkonjunkturen och öka risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Nedskärningar skulle dessutom innebära en försämring av kvaliteten och tillgängligheten till de grundläggande välfärdstjänster som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla.

Regeringen anslår därför 10 miljarder extra till kommuner och landsting i höstens budget. Vi moderater och övriga allianspartier tycker inte att det är rimligt att skära i välfärdsverksamheterna på grund av krisen. En ansvarsfull krishantering får därför inte innebära att välfärden och människors grundläggande trygghet drabbas.

För Huddinges del innebär satsningen 71 miljoner kronor. Genom tillskottet kan vi upprätthålla verksamheternas kvalitet och samtidigt dämpa lågkonjunkturens negativa effekter. Till dessa 71 miljoner ska läggas de 121 miljoner som kom Huddinge till godo redan i vårpropositionen. Tillsammans ger detta nära 193 miljoner kronor extra.

Utöver satsningen tillför regeringen en miljard kronor i statsbidrag till landstingen för att hantera vaccinationer mot svininfluensan, i hela landet.

Genom välfärdssatsningen i höstens budget tar vi fortsatt ansvar för att hantera den ekonomiska krisen. Vi förstärker åtgärderna för att dämpa sysselsättningsfallet och vi motverkar arbetslösheten samtidigt som vi värnar välfärden för alla.

Det viktigaste i vår politik är att värna välfärdens kärnverksamheter och att lägga en långsiktig grund för att Sverige ska kunna återhämta sig ur krisen.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M), Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar