onsdag 31 juli 2013

Ännu mer om tiggeri

En fråga som ställs emellanåt är hur det skulle hjälpa enskilda människor som tigger om de skulle bli kriminaliserat att utnyttja dem för egen vinnings skull?

I grunden handlar det om att hjälpa utsatta människor att få ett bättre liv. Många som ger pengar åt tiggare vet kanske inte ens om att det kan vara så att pengarna i slutändan hamnar hos någon annan än den som tar emot pengarna. Om det de facto var så att tiggare fick behålla pengarna själv skulle de vara mer hjälpta än om insamlingen av pengar sker åt någon annan. Därför ... återigen ... tiggeri är inte olagligt och det bör det inte heller bli.

Det som är bekymmersamt är att det handlar om människor som sedan tidigare befinner sig i en svår och utsatt situation men som just därför utnyttjas av andra. Det finns en del personer som har debatterat problemen med tiggeri som har sagt att det är "naturligt att organisera tiggeri inom vissa familjestrukturer" och att att Moderaternas förslag skulle förstöra dessa möjligheter.

Mitt svar är att om någon tvingas tigga åt någon annan mot sin egen vilja är det alltid oacceptabelt och detta oavsett etnisk bakgrund. I annat fall skulle man nästan lika gärna kunna argumentera för värnandet av en viss tolerans av våld som kan vara vedertaget i vissa familjestrukturer. Det finns ju tyvärr många sådana sammanhang där det finns någon form av förtryckande hederskultur. Nu har detta naturligtvis inte något omedelbart samband med tiggeri men likheten är ändå att den enskilde inte får välja själv utan måste rätta in sig efter vad någon eller några andra har bestämt och det kan aldrig vara acceptabelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar