tisdag 30 juli 2013

Mer om tiggeri

Det har ställts ett flertal frågor om tiggeri i många olika sammanhang under den senaste tiden. Bland annat har frågan varit uppe i programmet Gomorron Sverige i morse. Under kvällen var det också ett inslag i Aktuellt och så sent som i går blev jag själv intervjuad om detta, av en journalist från AFP.

En fråga som har ställts är varför Moderaterna vill förbjuda så kallat organiserat tiggeri? En annan fråga är vad det är som talar för att det handlar om "ligor" som ligger bakom tiggeriet?

För det första är det viktigt att framhålla att Moderaterna inte anser att tiggeri i sig ska förbjudas, det vill säga kriminaliseras. Man kan rent generellt säga att det tiggeri som människor ägnar sig åt ofta har sin orsak i fattigdom. Så är - till exempel - fallet med det stora flertalet tiggare i Stockholm, som är rumänska romer.

Det kan aldrig vara aktuellt att kriminalisera fattigdom, varken direkt eller indirekt. Ett förbud är inte lösningen på problemet med fattigdom. Däremot är det i högsta grad rimligt att utreda i vilken omfattning det förekommer att människor utnyttjas för tiggeri för annans räkning. Människor som redan befinner sig i en utsatt situation ska inte användas som redskap för att andra - hänsynslösa människor - ska kunna berika sig själv. Redan i dag kan allvarligare sådana fall kvalificeras under bestämmelserna för människohandel. Efter en kartläggning av problemets omfattning bör det övervägas om det bör kriminaliseras särskilt att någon utnyttjar en annan person för tiggeri. Detta kommer i så fall att gå utöver vad som i dag är möjligt att komma åt med dagens lagstiftning om människohandel.
 
Jag kan inte utan vidare kalla de strukturer som ligger bakom organiserat tiggeri för ligor även om sådant också kan förekomma. Under alla förhållanden - oavsett hur det är organiserat i det enskilda fallet - handlar det om att människor blir utnyttjade mot sin egen vilja. Jag har tagit del av information både från polisen, Rikspolisstyrelsens lägesrapport, personer som själva har berättat om att de blir utplacerade, slagna, borttransporterade och att någon annan tar pengarna. Även socialarbetare och journalister har kommit med sådan information. Att det förekommer organiserad tiggeriverksamhet det vet vi, men vi kan inte säga i vilken omfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar