söndag 16 september 2012

Rapporter från USA och Hyresgästföreningen

I fredags morse landade jag åter på Arlanda efter att ha varit i USA med en delegation från Civilutskottet sedan den 4 september. Vi besökte Washington DC och New York i syfte att studera - i första hand - bostadspolitik och fysisk samhällsplanering. Min avsikt är att skriva ett par rapporter om våra besök och möten med företrädare för myndigheter, byggföretag och andra aktörer. Förhoppningsvis ska jag i dessa rapporter också beröra en del trender och annat som kan vara intressant.

I går medverkade jag vid Hyresgästföreningens i Stockholm årliga verksamhetskonferens genom att hålla ett föredrag med tre huvuddelar: 1. Regeringens bostadspolitik, 2. Hyresrätten som boendeform och 3.Avtalsbildningen på hyresbostadsmarknaden och Hyresgästföreningens roll. Därefter svarade jag också på frågor från deltagarna. Enligt en uppgift som jag såg någonstans så skulle antalet deltagare i konferensen vara omkring 130 personer.

Det kändes positivt att möta dessa företrädare för Hyresgästföreningen och det var ett antal personer som kom fram efteråt för att uttrycka positiva omdömen.

Hyresgästföreningens ordförande Terje Gunnarson har skrivit följande på sin blogg om mitt deltagande:

"Moderaternas bostadspolitiska talesman Anti Avsan höll ett engagerat anförande om hyresrätten och dess betydelse för hur vår region skall kunna utvecklas, bostadsbristen och nyproduktionen samt hyressättning. Det blev också tid för frågor om hur moderaterna såg på allmännyttans framtid och uppfattningen var att allmännyttan behövs och den är inte på väg att avskaffas."

Lite kortfattat kan sägas att jag inledningsvis beskrev dagssituationen och vilka problem som är mest påtagliga på bostadsmarknaden. Vidare att en flexibel arbetsmarknad kräver tillgång till bostäder och att hyresrätten har en viktig funktion att fylla för att åstadkomma den rörlighet som arbetsmarknaden och en fungerande arbetslinje kräver. Sedan berättade jag lite om vilka utredningar och myndighetsuppdrag som lämnats för öka förutsättningarna för produktion och långsiktig förvaltning av hyresrätter. Slutligen en del om avtalsbildningen på hyresbostadsmarknaden och betydelsen av den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna.

För den som vill veta mer om huvudinriktningen kan min tidigare publicerade artikel från Newsmill rekommenderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar